Plan i program po mjesecima

mj. cjelina br. nastavna jedinica
IX. I. 1. Uvodni sat: Plan i program. Elementi ocjenjivanja.
Od lovca sakupljača 2. Uvod u učenje povijesti
do prvog 3. Računanje vremena-kronologija
grada 4. Život i kultura ljudi u prapovijesti.Kameno doba-obrada
5. Metalno doba. Ponavljanje.
6. Terenska nastava Karlovac-Ogulin
7. Prve države u povijesti: Narodi starog Istoka – Mezopotamija, Egipat
8. Prve države u povijesti: Narodi starog Istoka – posjet Arheološkom muzeju
9 Prve države u povijesti: Naroddi starog Istoka – Indija, Kina
II. 10. Prve države u povijesti: Narodi starog Istoka – Feničani, Židovi, Perzija
X. Uspon i pad 11. Grčka u starom vijeku: Kretska i Mikenska kultura
starog svijeta 11. Grčka u starom vijeku: kolonizacija. Atena i Sparta.
12. Grčka u starom vijeku: Grčko perzijski ratovi.Zlatno doba Atene
13. Filip i Aleksandar Makedonski.Helenizam
14. Rimska republika i kraljevstvo
15. Razdoblje Rimskog Carstva
16. Rimska kultura i civilizacija. Počeci i razvoj kršćanstva.
17 Hrvatsko područje u vrijeme Grka i Rimljana
18. Ponavljanje i sistematizacija. Provjera znanja.
19. Provjera znanja
XI. III. 20. Velika seoba naroda i njezine posljedice. Bizant.
Srednjovjekovne 21. Arapi i islam. Franačka. Normani i Mađari.
civilizacije 22. Europa od 9. do 11.st.
23. Crkveni raskol
24. Uspon Europe.Razvoj feudalizma
25. Susreti srednjovjekovnih civilizacija
26. Europa od XII.do XV.st.
27. Ponavljanje i sistematizacija.
28. Provjera znanja
XII. 29. Analiza provjere. Ispravak ocjena.
30. Ispravak ocjena, Evaluacija.
II obrazovno razdoblje
mj. nastavna cjelina red.br. nastavna jedinica
I. III. 31. Doseljenje i pokrštavanje Hrvata
Srednjovjekovne 32. Hrvatska u 9.st.
civilizacije 33 Hrvatsko kraljevstvo u 10.st
34 Procvat Hrvatske u doba Petra Krešimira IV.
35 Hrvatska u doba Dmitra Zvonimira
36 Kultura Hrvata u ranom srednjem vijeku
37 Ponavljanje i sistematizacija
II. 38 Arpadovići na hrvatskom prijestolju
39 Anžuvinci na hrvatskom prijestolju
40 Žigmund Luksemburški. Gubitak Dalmacije
41 Turske provale u Hrvatsku. Srednjovjekovna Bosanska država.
42 Matijaš Korvin i Jagelovići
43 Društveno-gospodarski odnosi hrvatskog srednjovjekovlja
44 Kultura Hrvata od 12.-16.st
45 Ponavljanje Hrvatska u srednjem vijeku
46 Provjera znanja
III. IV. 47. Sabor u Cetingradu
Temelji modernog 48. Terenska nastava – Hrvatsko Zagorje: Seljačka buna
svijeta 49 Hrvatska u doba najvece turske opasnosti
50 Otpor bečkom centralizmu i apsolutizmu
51 Hrvatska u vrijeme mletačke i osmanlijske vlasti.Dubrovnik.
52 Bosna u vrijeme turske vladavine
53 Oslobođenje hrvatskih krajeva od osmanlijske vlasti
54 Gospodarska obnova u Hrvatskoj nakon oslobođenja
IV. 55 Terenska nastava – Rijeka, Trsat, Opatija. Hrvatska kultura od 16.do 18.st
56 Ustanove i simboli hrvatske državnosti.
57 Ponavljanje
58. Provjera znanja
V. 59 Svijet u osvit novog doba
60 Velika geografska otkrića
61 Humanizam i renesansa
62 Protestantska reforma
63 Katolička obnova i posljedice reformacije
64 Apsolutne monarhije na europskom zapadu
65 Ostale europske države
66 Ponavljanje i sistematizacija znanja: rani novi vijek
VI. 67 Provjera znanja
68 Analiza provjere znanja, ponavljanje, sistematizacija. Ispravak ocjena
69. Ispravak ocjena, ponavljanje, sistematizacija
70 Zaključivanje ocjena