Plan i program gimnazija

mjesec Nastavna tema Tip sata
R

U

J

A

N

Uvod u učenje povijesti

 

1. Povijest kao znanost i nastavni predmet

 

2. Povijesni izvori i njihova kritika

 

Prapovijest

 

3. Paleolitik; postanak ljudske vrste

 

4 . Uvježbavanje i ponavljanje – život ljudi u paleolitiku

 

5. Mezolitik; Paleolitik i mezolitik na hrvatskom prostoru

 

6. Neolitik

 

7. Metalno doba

 

8. Ponavljanje; Željezno doba

 

 

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

 

 

Obrada novog gradiva

 

Uvježbavanje – ponavljanje

 

Obrada novog gradiva

 

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

Uvježbavanje – ponavljanje

 

L

I

S

T

O

P

A

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Provjera znanja

 

10. Ispravak

 

Civilizacije prvih pisama

 

11. Uvjeti nastanka prvih civilizacija

 

12. Najstariji narodi Mezopotamije – vremensko i prostorno određenje

 

13. Politička i društvena struktura država Mezopotamije

 

14. Vjera i kultura

 

15. Pojava Indeuropljana; Države Mitani i Hetitsko kraljevstvo

 

16. Asirsko i Novobabilonsko kraljevstvo

 

17. Kultura Asirije i Babilona; Vanjska politika naroda prednjeg Istoka

 

 

Provjera znanja

 

 

 

 

 

Obrada novog gradiva – uvježbavanje

Obrada novog gradiva

 

 

Obrada novog gradiva – uvježbavanje

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva – uvježbavanje

 

S

T

U

D

E

N

I

 

18. Egipat – prostor i društvo

 

19. Povijesni pregled egipatske prošlosti – od ujedinjenja do pada Srednje Države

 

20. Povijesni pregled egipatske prošlosti – od drugog međurazdoblja do pada pod rimsku vlast

 

21. Bogovi, vjera, običaji

 

22. Kultura, znanost i umjetnost Egipta

 

23. Ponavljanje/sistematizacija gradiva: tablice, umne mape

 

24. Provjera znanja

 

25. Narodi i države prednje Azije – Feničani

 

 

Obrada novog gradiva – uvježbavanje

Obrada novog gradiva – uvježbavanje

 

Obrada novog gradiva

 

 

Obrada novog gradiva – uvježbavanje

Obrada novog gradiva – uvježbavanje

Ponavljanje

 

Provjera znanja

 

Obrada novog gradiva – uvježbavanje

 

P

R

O

S

I

N

A

C

 

26. Izabrani narod – Židovi

 

27. Perzijsko Carstvo

 

28. Civilizacije Srednjeg i Dalekog istoka – Indija

 

29. Civilizacija drevne Kine

 

Život i kultura starih Grka

 

30. Kreta i Mikena

 

31. Zaključivanje ocjena

 

Obrada novog gradiva – uvježbavanje

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva – uvježbavanje

Obrada novog gradiva – uvježbavanje

 

 

Obrada novog gradiva

 

Zaključivanje ocjena

S

I

J

E

Č

A

NJ

 

32. Društvene prilike i razdoblje velike kolonizacije

 

33./34. Sparta i Atena

 

35. Ponavljanje/ Život i kultura starih Grka

 

36. Grčka mitologija, kultura i umjetnost

 

37. Grčka mitologija, kultura i umjetnost

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

Ponavljanje gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

VELJAČA 38./39. Grčka u 5. stoljeću prije Krista

 

40. Umjetnost i kultura klasičnog doba

 

41./42. Helenizam

 

43. Ponavljanje/ Život i kultura starih Grka

 

44. Provjera znanja/ Život i kultura starih Grka

 

Rimska Republika

 

45. Najstariji stanovnici Apeninskog poluotoka

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

Ponavljanje gradiva

 

Provjera znanja

 

 

 

 

Obrada novog gradiva

OŽUJAK  

46. Rim u doba kraljeva

 

47. Rimska Republika

 

48./49. Širenje rimske vlasti

 

50. Ponavljanje/ Rimska Republika

 

51. Svakodnevni život, kultura i umjetnost

 

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

Ponavljanje gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

TRAVANJ 52. Društvene suprotnosti

 

53. Stoljeće građanskih ratova

 

54. Stoljeće građanskih ratova

 

55. Ponavljanje/ Rimska Republika

 

Rimsko Carstvo

 

56./57. Rano Carstvo

 

58. Razvijeno Carstvo

 

59. Pojava i razvoj kršćanstva

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

Ponavljanje gradiva

 

 

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

SV

I

BANJ

60. Ponavljanje/ Rimsko Carstvo

 

61. Kasno Carstvo

 

62./63. Hrvatski prostor u doba rimske vlasti

 

64. Ponavljanje/ Rimsko Carstvo

 

65. Provjera znanja/ Rimsko Carstvo

 

66./67. Seoba naroda

Ponavljanje gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

Obrada novog gradiva

 

Ponavljanje gradiva

 

Provjera znanja

 

Obrada novog gradiva

L

I

PANJ

68. Ponavljanje/ Rimsko Carstvo i seoba naroda

 

69. Usmena provjera znanja

 

70. Usustavljivanje gradiva

 

71. Zaključivanje ocjena

 

Ponavljanje gradiva

 

Provjera znanja

 

Usustavljivanje gradiva

 

Zaključivanje ocjena